Mody standardowe
 • Ikonka Biomes O' Plenty
  Biomes O' Plenty
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 19:05:15
  Wersja: 7.0.1
  Ponad 50 nowych, unikalnych biom��w oraz wiele wi��cej!
 • Ikonka Blockcraftery
  Blockcraftery
  Ostatnia aktualizacja: 2020-03-09 16:39:02
  Wersja: 1.2.0
  Modyfikacja dodaje bloki dekoracyjne r����nych kszta��t��w. Mog�� one przyjmowa�� tekstury ka��dego dost��pnego bloku.
 • Ikonka Chisel
  Chisel
  Ostatnia aktualizacja: 2019-08-16 18:56:45
  Wersja: MC1.12.2-0.2.1.36-ibc
  Setki nowych blok��w dekoracyjnych.
 • Ikonka Construct Armory
  Construct Armory
  Ostatnia aktualizacja: 2020-01-22 16:39:27
  Wersja: 1.12.2-1.2.5.3
  Dodatek do modyfikacji Tinker's Construct. Wprowadza nowe elementy ekwipunku.
 • Ikonka CraftTweaker2
  CraftTweaker2
  Ostatnia aktualizacja: 2020-01-11 17:49:42
  Wersja: 1.12-4.1.20
  Modyfikacja s��u��y do balansowania paczki modyfikacji.
 • Ikonka IndBuildCraft - Addon
  IndBuildCraft - Addon
  Ostatnia aktualizacja: 2020-04-25 13:53:25
  Wersja: 1.12.2-0.3.7
  Dodatki dla serwera indbuildcraft.pl
 • Ikonka IndBuildCraft - Skins
  IndBuildCraft - Skins
  Ostatnia aktualizacja: 2020-02-27 20:44:27
  Wersja: 0.1.2
  Wprowadza obs��ug�� sk��rek HD oraz baner��w graczy dost��pnych na serwerze IndbBuildCraft.pl
 • Ikonka Iron Chest
  Iron Chest
  Ostatnia aktualizacja: 2019-08-08 09:08:03
  Wersja: 1.12.2-7.0.67.847
  Nowe, wi��ksze skrzynki
 • Ikonka Just Enough Items
  Just Enough Items
  Ostatnia aktualizacja: 2020-01-11 17:49:43
  Wersja: 4.15.0.293
  Modyfikacja u��atwiaj��ca rozgrywk�� na modach. Pozwala na podgl��d receptur craftingu dla wi��kszo��ci dost��pnych przedmiot��w.
 • Ikonka MrCrayfish's Vehicle Mod
  MrCrayfish's Vehicle Mod
  Ostatnia aktualizacja: 2019-08-24 18:56:44
  Wersja: 0.41.1
  Samochody, samoloty oraz wiele innych pojazd��w.
 • Ikonka OptiFine
  OptiFine
  Ostatnia aktualizacja: 2019-06-30 16:19:20
  Wersja: HD_U_E3
  Modyfikacja znacznie poprawia wydajno���� oraz wprowadza obs��ug�� shader��w.
 • Ikonka Pam's HarvestCraft
  Pam's HarvestCraft
  Ostatnia aktualizacja: 2020-03-22 13:36:52
  Wersja: 1.12.2zg
  Modyfikuje mechanik�� jedzenia oraz wprowadza mas�� dodatkowych posi��k��w.
 • Ikonka Plants
  Plants
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 11:46:15
  Wersja: 1.12.2-2.10.7
  Nowe ro��linki, funkcjonalne oraz ozdobne.
 • Ikonka The One Probe
  The One Probe
  Ostatnia aktualizacja: 2019-08-08 08:50:04
  Wersja: 1.12-1.4.28
  Wy��wietla na ekranie r����ne informacje na temat bloku, na kt��ry gracz aktualnie patrzy.
 • Ikonka Tinkers' Construct
  Tinkers' Construct
  Ostatnia aktualizacja: 2020-03-22 13:36:49
  Wersja: 1.12.2-2.13.0.183
  Wprowadza nowe narz��dzia, kt��re mog�� by�� modyfikowane w przer����ny spos��b oraz wiele wi��cej.
 • Ikonka Vic's Modern Warfare
  Vic's Modern Warfare
  Ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 19:41:20
  Wersja: 1.11.7.7.2
  Wprowadza ogromny arsena�� broni palnych oraz dodatk��w do nich. Modyfikacja stworzona przez Vic4GamesTeam.
Modyfikacje dodatkowe
 • Ikonka BetterFps
  BetterFps
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 13:47:32
  Wersja: 1.4.8
  Pozwala poprawi�� wydajno���� u niekt��rych graczy.
 • Ikonka Dynamic Lights
  Dynamic Lights
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 14:02:02
  Wersja: 1.12.2
  Modyfikuje system o��wietlenia.
 • Ikonka FPS Reducer
  FPS Reducer
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 15:23:05
  Wersja: mc1.12.2-1.12.4
  Optymalizuje zu��ycie procesora podczas nieaktywno��ci gracza. Modyfikacja u��yteczna dla graczy korzystaj��cych z notebook��w.
 • Ikonka Fullscreen Windowed
  Fullscreen Windowed
  Ostatnia aktualizacja: 2018-05-01 15:00:03
  Wersja: 1.6.0
  Pozwala na pe��noekranow�� rozgrywk�� na drugim monitorze.
 • Ikonka Huds
  Huds
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 13:47:00
  Wersja: 1.12.2-1.0.3
  Dodaje dodatkowy interfejs do gry
 • Ikonka MapWriter
  MapWriter
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 13:47:30
  Wersja: 2.8.2
  Aktualizowana w czasie rzeczywistym mini-mapa.
 • Ikonka Mouse Tweaks
  Mouse Tweaks
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 15:23:05
  Wersja: 2.10
  Wprowadza kilka u��atwie�� podczas obs��ugi gry myszk��.
 • Ikonka Neat
  Neat
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 15:23:04
  Wersja: 1.4-17
  Dodaje paski informuj��ce o poziomie zdrowia graczy oraz zwierz��t.
 • Ikonka Schematica
  Schematica
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 13:57:30
  Wersja: 1.8.0.169
  Pozwala na wy��wietlenie plik��w "schematic" wewn��trz ��wiata Minecraft.
 • Ikonka VoxelMap
  VoxelMap
  Ostatnia aktualizacja: 2019-09-17 19:14:23
  Wersja: 1.9.11
  Aktualizowana w czasie rzeczywistym mini-mapa.