Mody standardowe
Modyfikacje dodatkowe
 • Ikonka Better Foliage
  Better Foliage
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 17:36:37
  Wersja: 2.2.0
  Leafier leaves and grassier grass
 • Ikonka BetterFps
  BetterFps
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 15:47:32
  Wersja: 1.4.8
  Pozwala poprawi�� wydajno���� u niekt��rych graczy.
 • Ikonka Dynamic Lights
  Dynamic Lights
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 16:02:02
  Wersja: 1.12.2
  Modyfikuje system o��wietlenia.
 • Ikonka FPS Reducer
  FPS Reducer
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 17:23:05
  Wersja: mc1.12.2-1.12.4
  Optymalizuje zu��ycie procesora podczas nieaktywno��ci gracza. Modyfikacja u��yteczna dla graczy korzystaj��cych z notebook��w.
 • Ikonka Fullscreen Windowed
  Fullscreen Windowed
  Ostatnia aktualizacja: 2018-05-01 17:00:03
  Wersja: 1.6.0
  Pozwala na pe��noekranow�� rozgrywk�� na drugim monitorze.
 • Ikonka JourneyMap
  JourneyMap
  Ostatnia aktualizacja: 2020-03-26 18:54:24
  Wersja: 1.12.2-5.5.5-ibc2
  Aktualizowana w czasie rzeczywistym mini-mapa.
 • Ikonka Joypad / SplitScreen Mod
  Joypad / SplitScreen Mod
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 16:01:12
  Wersja: 1.12-14.21.0.2322
  Play Minecraft splitscreen using gamepad controllers!!
 • Ikonka MapWriter
  MapWriter
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 15:47:30
  Wersja: 2.8.2
  Aktualizowana w czasie rzeczywistym mini-mapa.
 • Ikonka Mouse Tweaks
  Mouse Tweaks
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 17:23:05
  Wersja: 2.10
  Wprowadza kilka u��atwie�� podczas obs��ugi gry myszk��.
 • Ikonka Neat
  Neat
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 17:23:04
  Wersja: 1.4-17
  Dodaje paski informuj��ce o poziomie zdrowia graczy oraz zwierz��t.
 • Ikonka OptiFine
  OptiFine
  Ostatnia aktualizacja: 2019-06-30 18:19:20
  Wersja: HD_U_E3
  Modyfikacja znacznie poprawia wydajno���� oraz wprowadza obs��ug�� shader��w.
 • Ikonka Schematica
  Schematica
  Ostatnia aktualizacja: 2019-07-14 15:57:30
  Wersja: 1.8.0.169
  Pozwala na wy��wietlenie plik��w "schematic" wewn��trz ��wiata Minecraft.
 • Ikonka VoxelMap
  VoxelMap
  Ostatnia aktualizacja: 2019-09-17 21:14:23
  Wersja: 1.9.11
  Aktualizowana w czasie rzeczywistym mini-mapa.