Rejestracja
Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Regulaminem, jest Remigiusz Machula - IBC-GAMES z siedzibą we Wrocławiu 54-611 przy ul. Buczacka 6D/9, NIP 8842583035, REGON 366776613. Dane przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu indbuidcraft.pl. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane przetwarzane będą w celu założenia konta na platformie indbuildcraft.pl oraz w celu realizacji usług dostępnych na platformie indbuildcraft.pl i są niezbędne do prawidłowego ich świadczenia. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji swoich danych, a także do ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu.