[Aktualizacja] 14.05

W dzisiejszej aktualizacji zaktualizowana została modyfikacja IndBuildCraft - Addon. W aktualizacji udostępnione zostały nieco inne anchory dostępne w IBC Store. Przedmioty te pozwalają na ładowanie jednego chunka (na którym stoją) 9-ciu chunków. Do prawidłowego działania wymagają paliwa (anchor fuel).

Aby umieścić w anchorze paliwo należy trzymając je w ręku kliknąć na blok. Mieści on 16 sztuk paliwa, co pozwala na ładowanie chunków przez 32 godziny. Status anchora można wyświetlić klikając na niego prawym przyciskiem z shiftem (pustą ręką). Znajdują się tam informacje takie jak:
* login osoby, która go postawiła
* aktualna ilość ładowanych chunków
* unikalny klucz anchora
* czas przez jaki obszar będzie ładowany

[Aktualizacja] 07.05

W aktualizacji:
* [Inne] usunięto problem ze stawianiem cuboidów na innych mapach niż tej z wyspami
* [AE2] problem z zawieszającymi się interfejsami na craftingu rud dust i gravel nie powinien już występować (zalecamy ponowne ustawienie patternów)
* [Botania] dodano recepturkę dla Ender Air Bottle
* [Mekanism] laser został odblokowany, jednak niszczenie nim bloków zostało wyłączone
* [Mekanism] zmieniono recepturki dla przedmiotów: Laser, Laser Amplifier, Reactor Frame oraz Laser Focus Matrix
* [Mekanism] zablokowano przedmiot Personal Chest
* [Railcraft] zablokowano resztę plecaków
* [TConstruct] naprawiono problem powodujący wywalanie z serwera przy zakładaniu przedmiotów Heart Canister

Na dniach zostanie dodana kolejna linia questów - Botania

Aktualizacja + porządki

W dniu dzisiejszym zaktualizowane zostały modyfikacje AppliedEnergistics2 oraz Mekanism. Usunięto błędy pozwalające na klonowanie przedmiotów.... (czytaj dalej)

2    2.6 k Czytaj
[Aktualizacja] 27.04

W aktualizacji:
* [AE2] zmodyfikowano przedmioty, które pozwalały na omijanie ograniczeń, grief nimi nie jest już możliwy. Przedmioty... (czytaj dalej)

0    2.3 k Czytaj
[Aktualizacja] 26.04

W dzisiejszej aktualizacji zaktualizowano modyfikację AppliedEnergistics2. Jest to wstęp do odblokowania kilku przedmiotów omijających ograniczenia, które były wcześniej zablokowane.

Zaktualizowano również questy, usunięte zostało kilka błędów zgłaszanych przez graczy.

[Aktualizacja] 25.04

W aktualizacji:
* [Botania] naprawiono recepturkę przetwarzającą kamień na Andesite w Mana Pool'u
* [Mekanism] utrudniono recepturkę... (czytaj dalej)

3    2.5 k Czytaj
[Aktualizacja] 22.04

W dzisiejszej aktualizacji:
* [AE2] umożliwiono przetwarzanie pressów z AE2 za pomocą maceratora na Iron Dust
* [Powersuits] naprawiono recepturkę dla modułu Liquid Nitrogen Cooling System
* [Minechem] Chemical Decomposer może teraz przechowywać 30000 RF (3x więcej)
* [Minechem] Chemical Synthesis Machine może teraz przechowywać 500000 RF (5x więcej)
* [Minechem] Zmieniono ilość RF jaką przyjmują maszyny (100 RF/t -> 200 RF/t)
* [Mekanism] Zsynchronizowano konfiguracje modyfikacji z serwerem, maszyny pokazują teraz prawidłowe dane
* [Mekanism] Znacznie zmniejszono wydajność Bio-Generatora
* [Mekanism] Dodano kilka nowych możliwości utworzenia Bio Fuel
* [Inne] Dołączono rudy typu: dust, sand, gravel i nether do ich zwykłych odpowiedników w OreDictionary, będzie można z nich korzystać w większości receptur wymagających zwykłych rud
* [Inne] Usunięto problem powodujący znikanie dysków z AE2... (czytaj dalej)

Nether oraz nowe questy

Witajcie, tworzenie portali do Netheru zostało właśnie odblokowane. Na dniach zostaną udostępnione trzy nowe linie questów: AppliedEnergistics2, Nether i ThermalExpansion. Pracujemy również nad naprawieniem ostatnio zablokowanego przedmiotu Engineer's Workbench, zostanie on niedługo odblokowany.

Blokada przedmiotu

W dniu dzisiejszym został zablokowany Engineer's Wbench. Umożliwiał on powodowanie błędów, które prowadziły do duplikowania przedmiotów.

3    2.5 k Czytaj
Anchory na Sky

Anchory na serwerze Sky chwilowo nie będą dostępne. Udostępnimy je wraz z aktualizacją do modyfikacji IndBuildCraft - Addon. Uprzedzając pytania: będzie możliwość migracji anchorów z serwera Tech. Warunki migracji będą przedstawione wraz z aktualizacją.