Aktualizacja 03.21

Autor: kaziu687 Opublikowano: 2020-03-21 13:51:20

Witajcie, ze względu na znaczne obciążenie wywoływane przez ogromne multibloki wprowadziliśmy kilka zmian w funkcjonowaniu niektórych z nich:
● znacznie ograniczono wydajność Capacitor Banków z EnderIO, aby ograniczyć ich wykorzystanie jako kabli
● utrudniono receptury craftingu powiązane z Capacitor Bankami
● zmniejszono limit wysokości reaktora z Big Reactors do 24 bloków
● zmniejszono limit wysokości turbiny z Big Reactors do 16 bloków

Wyświetlenia: 816Brak uprawnień do dodawania komentarzy