Wyspy i cuboidy

Autor: kaziu687 Opublikowano: 2017-04-17 14:10:15

Co to jest wyspa?

Wyspa - jest to obszar na mapie serwera, o podstawie prostokąta o rozmiarze 101x101, obejmujący całą wysokość mapy. Obszar ten jest zarezerwowany dla właściciela wyspy. Każdy gracz może zdecydować czy chce utworzyć własną wyspę, czy dołączyć do istniejącej (cudzej). Gracz posiadający wyspę nie może dołączyć do czyjejś wyspy i odwrotnie - gracz dodany do czyjejś wyspy nie może utworzyć własnej. Obszar wyspy nie posiada zabezpieczenia, każdy gracz może na nim niszczyć i stawiać bloki. Tylko właściciel wyspy może ją zabezpieczyć cuboidem, stawiając blok cuboidowy na środku wyspy.

Czym jest cuboid?

Cuboid - jest to obszar na mapie serwera, o podstawie prostokąta, obejmujący całą wysokość mapy. Obszar ten należy do gracza (jego właściciela). Tylko on i dodane do niego osoby mogą na jego terenie budować. Tylko właściciel może dodawać do niego osoby, które będą mogły na nim budować. Na mapie z wyspami, gracze dodani do wyspy są automatycznie dodawane do utworzonego na wyspie cuboida (oraz usuwani z niego jeśli zostaną usunięci z wyspy). Każdy gracz na serwerze ma prawo do tworzenia cuboidów. Ich ilość oraz rozmiar zależy jednak od rangi jaką posiada. Na każdej mapie innej niż mapa z wyspami można postawić taką samą ilość cuboidów. Na mapie z wyspami cuboid można utworzyć jedynie na swojej wyspie. Do tworzenia cuboidów służą bloki cuboidowe.

Bloki cuboidowe

Bloki cuboidowe to bloki, które po postawieniu na ziemi tworzą cuboid, są jego punktem centralnym. Na blokach cuboidowych widnieje symbol minimalnej rangi jaką trzeba posiadać, aby go użyć. Widnieje na nich również rozmiar cuboida jaki tworzą.

W przypadku mapy z wyspami, cuboid można postawić jedynie na samym środku wyspy. Miejsce to jest na każdej wyspie oznaczone bedrockiem.

Zobrazowany cuboid z blokiem cuboidowym w centrum


Dostępne bloki cuboidowe

Cuboid Gracz - rozmiar 31x31 - komenda: /kit cuboid_graczCuboid Gracz - rozmiar 31x31 - komenda: /kit cuboid_gracz


Cuboid Mini VIP - rozmiar 41x41 - komenda: /kit cuboid_mvipCuboid Mini VIP - rozmiar 41x41 - komenda: /kit cuboid_mvip


Cuboid VIP - rozmiar 51x51 - komenda: /kit cuboid_vipCuboid VIP - rozmiar 51x51 - komenda: /kit cuboid_vip


Cuboid Super VIP - rozmiar 61x61 - komenda: /kit cuboid_svipCuboid Super VIP - rozmiar 61x61 - komenda: /kit cuboid_svip


Cuboid Elite VIP - rozmiar 71x71 - komenda: /kit cuboid_evipCuboid Elite VIP - rozmiar 71x71 - komenda: /kit cuboid_evip


Cuboid END VIP - rozmiar 101x101 - komenda: /kit cuboid_endCuboid END VIP - rozmiar 101x101 - komenda: /kit cuboid_end


Jak założyć wyspę?

Gracz nie może być dodany do żadnej wyspy
1. Należy użyć komendy /is create oraz zaczekać na utworzenie wyspy
2. Po utworzeniu wyspy zostaniesz automatycznie przeniesiony na swoją wyspę
3. Po utworzeniu wyspy należy zabezpieczyć ją cuboidem, aby uniknąć griefu

Jak założyć cuboid na mapie z wyspami?

1. Należy uzyskać blok cuboidowy odpowiednią dla niego komendą - /kit cuboid_gracz jest dostępny dla każdego
2. Na środku wyspy należy postawić blok cuboodowy - środek wyspy jest oznaczony bedrockiem
3. Gotowe Uśmiech

Jak założyć cuboid na innych mapach?

1. Należy uzyskać blok cuboidowy odpowiednią dla niego komendą - /kit cuboid_gracz jest dostępny dla każdego
2. Należy znaleźć dogodne dla nas miejsce, na przykład w Netherze.
3. Należy upewnić się że nie nachodzi ono na inny cuboid. Jeśli nachodzi to cuboid nie zostanie założony, wyświetli się komunikat. Twoje własne cuboidy mogą na siebie nachodzić.
4. Na środku wybranego terenu postawić odpowiedni blok cuboidowy.
5. Gotowe Uśmiech

Używanie cuboidów w kilka osób

Właściciel cuboida jest jedyną osobą (poza administracją), która po jego utworzeniu ma do niego dostęp. Do swojego cuboida możesz dodać maksymalnie 3 osoby, będą one mogły na nim budować jak i niszczyć (rozważnie dobieraj współlokatorów, gdyż mogą oni Cię okraść!). Osoby dodane do cuboida nie mogą jednak dodawać do niego innych graczy, tylko właściciel może to zrobić.

Osoby dodawane do wyspy są automatycznie dodawane do cuboida oraz osoby usuwane z wyspy są automatycznie usuwane z cuboida.

Do zarządzania wyspą służą poniższe komendy:
/is create tworzy nową wyspę
/is add dodaje gracza do Twojej wyspy (wysyła prośbę do gracza)
/is join akceptuje prośbę dodania do wyspy i dodaje do jej cuboida jeśli istnieje
/is info wyświetla informacje na temat wyspy
/is home teleportuje na punkt home wyspy
/is sethome ustawia punkt home wyspy, używaj tylko bezpiecznych miejsc, z podłogą o przynajmniej dwóch metrach podłogi
/is expell wyrzuca wszystkich graczy niedodanych do wyspy z jej obszaru
/is fixhome próbuje naprawić nieprawidłowy punkt home wyspy, przydatne w wypadku zniszczenia bloków w miejscu poprzedniego punktu home
/is biomelist wyświetla listę dostępnych biomów
/is biomeset ustawia na terenie całej wyspy wybrany biom
/is biomechunkset ustawia wybrany biom na chunku, na którym stoisz (tylko ranga END Vip)
/is delete usuwa Twoją wyspę oraz niszczy jej zawartość
/is leave opuszczasz wyspę do której jesteś dodany

/sethome ustawia osobisty punkt home, używaj tylko bezpiecznych miejsc, z podłogą o przynajmniej dwóch metrach podłogi
/home teleportuje na osobisty punkt home
Do zarządzania lokatorami cuboida i wyspy służą poniższe komendy. Wystarczy wpisać je stojąc na cuboidzie.

Poniżej komendy pozwalające zarządzać cuboidem, na którym stoi gracz (właściciel)

/ps add nick dodaje osobę o podanym nicku do cuboida (np. /ps add Steve) - nie działa na mapie z wyspami
/ps remove nick usuwa osobę o podanym nicku z cuboida - nie działa na mapie z wyspami
/ps info wyświetla informacje o cuboidzie, na którym stoisz. Jest tam m.in. lista osób dodanych do cuboida (members).

/ps greeting treść powitania zmienia powitanie wyświetlane po wejściu na cuboid na własne (można używać kolorów). Zmiana powitania wymaga trzymania w ręce co najmniej 1 Diamond Credit, komenda pobiera jedną jego sztukę.
/ps greeting zmienia powitanie wyświetlane po wejściu na cuboid na domyślne. Komenda pobiera jedną sztukę Diamond Credit.
/ps entry deny blokuje możliwość wejścia na cuboid osobom niedodanym do niego. Włączenie blokady pobiera z ręki gracza 32 Industrial Creditów.
/ps entry allow odblokowuje możliwość wejścia na cuboid osobom niedodanym do niego. Nie wymaga Industrial Creditów.

Przedmioty pobrane podczas używania komend wymagających takowych przedmiotów nie są zwracane w przypadku nowej edycji.

Wyświetlenia: 6347Dodawanie komentarzy zostało wyłączone