Automatyczne usuwanie wyrzuconych przedmiotów

kaziu687
[ADM]
Wszystkie przedmioty upuszczone na każdym załadowanym chunku mapy zostają bezpowrotnie usuwane po 5-ciu minutach. Oprócz tego co 15 minut uruchamiane jest wymuszone czyszczenie mapy, usuwa ono przedmioty leżące na ziemi na wszystkich załadowanych chunkach. Wymuszone czyszczenie mapy jest poprzedzone ostrzeżeniem 20 i 60 sekund przed jego uruchomieniem. Niektóre przedmioty o znikomej wartości są usuwane bez ostrzeżenia co 60 sekund.
Przedmioty usuwane bez ostrzeżenia co 60 sekund
* Cobblestone
* Dirt
* Stone
Przedmioty nieobjęte wymuszonym czyszczeniem
* Certus Quartz Crystal (i inne z jego id)
* (Greater) Band of Mana
* Manatablet
* (Water) Bucket
* Rune of * (Botania)
* Manasteel/Terrasteel/Elementium/Gaia Spirit ingot
* Manasteel/Terrasteel/Elementium Nugget
* Manaweave Cloth
* Mana Powder
* Mana Pearl/Diamond
* Gaia Spirit
* Livingwood/Dreamwood Twig
* Pixie Dust
* Ender Air Bottle
* Red String
* Crafting Placeholder
* Prismarine Shard
* Dragonstone
* Livingrock
* Redstone Root
* World/Personal Anchor Module
* World/Personal Anchor
* QuarryPlus
* PumpPlus
* Spark
* (Master) Corporea Spark
* Terra Shatterer
* Copper/Industrial/Gold/Diamond Credit
* BatBox
* MFE
* MFSU
* CESU
* LV/MV/HV/EV Transformer
* Trash Generator [Tier I/II/III]
* Advanced/Hybrid/Ultimate/Quantum Solar Panel
* Quartz Seed
* Fluix Seed
* Heart Canister
* Angel Ring
* Set Nano
* Set Quantum
* Nano Saber
* Diamond Drill
* Advanced Nano Chestplate
* Gravi Chestplate
* Ultimate Lappack
* Vajra
* Advanced Diamond Drill
* Set Power Armor
* Power Fist
dodano ponad 5 lat temu
3639
0
0