Forum zawiera informacje na temat naszych serwerów oraz panujących na nich zasadach.

Anchory - zwroty i ogólne zasady

kaziu687
[ADM]
Ogólne zasady Anchorów
Anchor - w skrócie: blok służący do ładowania chunków. Utrzymuje załadowane w pamięci serwera chunki zależnie od swojego typu, co pozwala maszynom których działanie jest niezależne od graczy będących w jej pobliżu na działanie nawet, gdy żadnego gracza ładującego chunki nie ma w pobliżu. Anchory do prawidłowego działania zużywają paliwo (np. przedmiot Anchor Fuel) i bez niego nie mogą działać.

Anchor typu World - utrzymuje załadowane chunki nawet, gdy na serwerze nie ma gracza, który go postawił. W przypadku restartu serwera obszar, który obejmuje jest automatycznie ładowany.
Anchor typu Personal - utrzymuje załadowane chunki tylko wtedy, gdy na serwerze znajduje się gracz, który go postawił, po dołączeniu na serwer należy pojawić się w jego okolicy.
Free Quarry Anchor - działa na zasadzie anchora typu personal, można go użyć jedynie w połączeniu z blokiem QuarryPlus. Każdy gracz może aktywować działanie tylko jednego anchora tego typu co 7 dni. Anchory tego typu nie podlegają zwrotom, nie można też ich przenieść na inny serwer.

W przypadku zagubienia anchora, gracz może odebrać anchor z nowym kluczem w panelu użytkownika (klik). Klucz zagubionego anchora zostaje wtedy wyłączony, a anchor staje się bezużyteczny. Przywracany jest anchor z nowo wygenerowanym kluczem, w przypadku anchorów z ustalonym czasem wygaśnięcia czas ten nie zostaje przedłużony.
Zasady zwrotów Anchorów (aktywowanych do dnia 15.05.2017)
Listę aktywnych anchorów można sprawdzić w panelu użytkownika (klik). Gracz ma prawo do zwrotu anchora jeśli jego klucz jest aktywny jednak tylko jeśli osoba odbierze go w ciągu 150 dni od opublikowania informacji o starcie nowej edycji. W przeciwnym wypadku osoba jest uznawana za nieaktywną. Osoby nielogujące się do gry przez 150 dni również są uznawane za nieaktywne. Anchory osób uznanych za nieaktywne wygasają (nie ma możliwości ich późniejszego odbioru).
Zasady zwrotów Anchorów (aktywowanych od dnia 15.05.2017)
Gracz ma prawo do zwrotu anchora jeśli jego klucz jest aktywny (nie dotyczy Free Quarry Anchor, który jest craftowalny). Listę aktywnych anchorów można sprawdzić w panelu użytkownika (klik). Anchory aktywowane są na określony w IBC Store czas. Po upływie tego czasu klucz anchora wygasa, a anchor przestaje ładować chunki (staje się bezużyteczny). W przypadku anchorów aktywowanych w IBC-Store gracz może przedłużyć go o aktualnie określony w IBC Store czas za 50% równowartości jego ceny w Industrial Credit, zniżka obowiązuje przez 14 dni (do końca aktywności anchora). O zbliżających się ostatnich dniach aktywności anchora gracz zostanie powiadomiony podczas interakcji z anchorem (np. podczas dokładania do niego paliwa) oraz po zalogowaniu się na stronie. W przypadku nieprzedłużenia anchora jego klucz wygasa. Nie ma możliwości ponownej aktywacji tego samego anchora po wygaśnięciu jego klucza, a zniżka na jego przedłużenie wygasa. Zniżka przechodzi na nowego właściciela w przypadku przenoszenia anchora. Anchorów nie aktywowanych w IBC Store (uzyskanych np. w konkursie lub wytworzonych w grze) nie można przedłużyć.

Możliwość przedłużenia anchora została udostępniona w panelu użytkownika dnia 2018.12.24 - od tego momentu wszystkie anchory aktywowane jako czasowe będą aktywne 120 dni.
Handel Anchorami i ich transfer między serwerami
Anchory mogą zostać odsprzedane innemu graczowi tylko w obrębie gry (np. za inny przedmiot). Należy fakt takiej sprzedaży zgłosić administracji, aby zmienić właściciela tego przedmiotu. Fakt ten musi zgłosić aktualny posiadacz tego przedmiotu. W przypadku nie zgłoszenia tego faktu, właścicielem tego przedmiotu jest osoba, która posiada wpis w logach swojego konta, osoby posiadające taki przedmiot bez wpisu w logach muszą liczyć się z jego utratą lub wyłączeniem.

W przypadku anchorów aktywowanych do dnia 15.05.2017:
* transfer anchora na inne konto lub serwer jest darmowy
* data aktywacji anchora zostaje ustawiona na dzień migracji, co za tym idzie - stają się anchorem zakupionym po dniu 15.05.2017
* anchor jest aktywny przez 120 dni od daty migracji, od tej pory dotyczą go zasady zwrotów anchorów aktywowanych od dnia 15.05.2017 - również zniżka na jego przedłużenie dla jego nowego właściciela


W przypadku anchorów aktywowanych od dnia 15.05.2017:
* transfer anchora na inne konto lub serwer wiąże się z pobraniem z konta obecnego lub nowego (do wyboru) właściciela anchora 10% aktualnej ceny anchora (w Craftach) na serwerze docelowym
* data aktywacji nie zostaje zmieniona, nowy właściciel otrzymuje informację kiedy anchor wygasa
* zniżka na przedłużenie anchora przechodzi na nowego właściciela


Jak wygląda transfer anchora:
* jego obecny właściciel musi zgłosić to za pomocą modreq (np. /modreq migruje 1 world anchor na gracza X na serwer Y)
* jeśli anchor był aktywowany od dnia 15.05.2017 to administrator zgłosi się do obu graczy w celu ustalenia, kto pokrywa koszt migracji
* log aktywacji anchora zostanie przepisany na nowego właściciela
dodano ponad 5 lat temu
5149
0
0