[Poradnik] Komendy

Hugoo
[ G ]
[ G ] Hugoo
Komendy
Gracz
/kit - wyświetla dostępne zestawy.
/warp - wyświetla dostępne warpy.
/spawn - teleportuje na spawna.
/tpaccept - akceptuje prośbę o teleport.
/tpadeny - odrzuca prośbę o teleport.
/ps add nazwagracza - dodaje gracza do działki.
/ps remove nazwagracza - usuwa gracza z działki.
/sethome - ustawia home (gracz może ustawić tylko 1).
/home nazwagracza - teleportuje do zapisanej lokalizacji.
/modreq wiadomosc - wysyła zgłoszenie (wiadomość) do administracji.
/ignore nazwagracza - dodaje gracza do listy ignorowanych.
/list - wyświetla graczy online.
/enderchest - przenośny enderchest.
/ucms dynmap show - pokazuje Cię na dynmapie.
/ucms dynmap hide - ukrywa Cię na dynmapie.
/wyrzuc nazwagracza - teleportuje wybranego gracza na spawn jeśli nie posiada on dostępu do cuboida, na którym stoi. Musisz być właścicielem lub lokatorem cuboida, na którym wybrany gracz przebywa.
Vip
Dodatkowe komendy:
/back - teleportuje we wcześniejsze miejsce.
Super Vip
Dodatkowe komendy:
/back - teleportuje we wcześniejsze miejsce.
/me tekst - pisanie reakcji (np.: "/me czyta" - na czacie pojawi się: "nick czyta" ).
/ch create - tworzenie własnego czatu i zarządzanie nim.
Elite Vip
Dodatkowe komendy:
/back - teleportuje we wcześniejsze miejsce.
/me tekst - pisanie reakcji (np.: "/me czyta" - na czacie pojawi się: "nick czyta" ).
/ch create - tworzenie własnego czatu i zarządzanie nim.
/hat - zakładanie przedmiotu na głowę.
/tpa nazwagracza - wysyła prośbę o teleportację do danego gracza.
/tpahere nazwagracza - wysyła prośbę o teleportację danego gracza do siebie.
/feed - zaspokojenie głodu.
End Vip
Dodatkowe komendy:
/back - teleportuje we wcześniejsze miejsce.
/me tekst - pisanie reakcji (np.: "/me czyta" - na czacie pojawi się: "nick czyta" ).
/ch create - tworzenie własnego czatu i zarządzanie nim.
/hat - zakładanie przedmiotu na głowę.
/tpa nazwagracza - wysyła prośbę o teleportację do danego gracza.
/tpahere nazwagracza - wysyła prośbę o teleportację danego gracza do siebie.
/feed - zaspokojenie głodu.
dodano ponad 4 lat temu
8756
0
0