Automatyczne usuwanie wyrzuconych przedmiotów

Autor: kaziu687 Opublikowano: 2016-08-11 20:44:32

Wszystkie przedmioty upuszczone na każdym załadowanym chunku mapy zostają bezpowrotnie usuwane po 5-ciu minutach. Oprócz tego co 15 minut uruchamiane jest wymuszone czyszczenie mapy, usuwa ono przedmioty leżące na ziemi na wszystkich załadowanych chunkach. Wymuszone czyszczenie mapy jest poprzedzone ostrzeżeniem 20 i 60 sekund przed jego uruchomieniem. Niektóre przedmioty o znikomej wartości są usuwane bez ostrzeżenia co 60 sekund.

Przedmioty usuwane bez ostrzeżenia co 60 sekund

● Cobblestone
● Dirt
● Stone

Przedmioty nieobjęte wymuszonym czyszczeniem

● Certus Quartz Crystal (i inne z jego id)
● (Greater) Band of Mana
● Manatablet
● (Water) Bucket
● Rune of * (Botania)
● Manasteel/Terrasteel/Elementium/Gaia Spirit ingot
● Manasteel/Terrasteel/Elementium Nugget
● Manaweave Cloth
● Mana Powder
● Mana Pearl/Diamond
● Gaia Spirit
● Livingwood/Dreamwood Twig
● Pixie Dust
● Ender Air Bottle
● Red String
● Crafting Placeholder
● Prismarine Shard
● Dragonstone
● Livingrock
● Redstone Root
● World/Personal Anchor Module
● World/Personal Anchor
● QuarryPlus
● PumpPlus
● Spark
● (Master) Corporea Spark
● Terra Shatterer
● Copper/Industrial/Gold/Diamond Credit
● BatBox
● MFE
● MFSU
● CESU
● LV/MV/HV/EV Transformer
● Trash Generator [Tier I/II/III]
● Advanced/Hybrid/Ultimate/Quantum Solar Panel
● Quartz Seed
● Fluix Seed
● Heart Canister
● Angel Ring
● Set Nano
● Set Quantum
● Nano Saber
● Diamond Drill
● Advanced Nano Chestplate
● Gravi Chestplate
● Ultimate Lappack
● Vajra
● Advanced Diamond Drill
● Set Power Armor
● Power Fist

Wyświetlenia: 2007Dodawanie komentarzy zostało wyłączone